•  

Kunder

KOMBIT

Konsulentbistand i forbindelse med udviklingen af KOMBIT's rammearkitektur for fælleskommunal sikkerhed, herunder støttesystemerne Adgangsstyring for brugere, Adgangsstyring for systemer og Administrationsmodulet

Next Step Citizen

Udvikling af java-baserede komponenter til Next Step Citizen platformen, der håndterer opsamling og processering af relevante data indenfor telemedicin og sundhed, samt standardiseret integration til de nationale dataopsamlingspunkter og dataregistre

Digitaliseringsstyrelsen

Udvikling af referenceimplementation af såvel Web Service Consumer og Web Service Provider, der anvender NemLog-in2 STS'en som sikkerhedsmekanisme. Formålet er at vise hvordan man i Java kan sikre en webservice vha NemLog-in, samt kalde såvel STS som webservices sikret af STS'en.

Syddjurs Kommune

Rådgivning og facilitering af workshops vedrørende brugerstyring, herunder rollemodellering og integration til KOMBITs rolle- og rettighedsstyringsmodel.

Favrskov Kommune

Rådgivning om sikkerhed i forbindelse med monopolbrud og støttesystemer. Arbejdet har bl.a. bestået i facilitering af workshops vedrørende brugerstyring, herunder rollemodellering og integration til KOMBITs rolle- og rettighedsstyringsmodel.

Den storkøbenhavnske digitaliseringsforening

Udvikling af fælleskommunal AD FS løsning, til integration med Adgangsstyring på KOMBITs støttesystemer.

Aarhus Kommune

Sparring og kvalitetssikring af Aarhus Kommunes integrationer til KOMBITs støttesystemer, herunder workshops om Jobfunktionsroller og datamodellering.