•  

PRODUKTER DER
AFSPEJLER FORRETNINGENS
BEHOV

For eksempel DataSquid,
der serviceudstiller dine data på få minutter

RÅDGIVNING OM
ARKITEKTUR OG
SIKKERHED

Sikring af arkitektur og sikkerhed i
forbindelse med udbud og projektgennemførelse

UDVIKLING AF
SPECIALSOFTWARE

Konsulentstøtte til udvikling af software.
Vi indgår uden problemer i jeres udviklingsteams
eller tager opgaven med hjem

Udvikling

Digital Identity kan hjælpe med udvikling af software indenfor it-infrastruktur, sikkerhed, databaser og har bred erfaring indenfor en række sektorer, herunder offentlig forvaltning, sundhed, finans og energi-sektoren.

Rådgivning

Digital Identity kan levere den videnstunge konsulent i forbindelse med hele udbudsprocessen, fra udarbejdelse af udbudsmateriale over review af leverandørenes tilbud og assistance under hele udviklings- og implementeringsforløbet.

Softwareprodukter

Digital Identity leverer kvalitetsprodukter, der understøtter IT-forretningens behov i relation til serviceudstillelse af databaser og sikkerhed.

Om Digital Identity

Digital Identity er en uafhængig softwarevirksomhed, med fokus på kommunale og tværoffentlige løsninger.

Digital Identity har stor erfaring med udvikling og implementation af løsninger indenfor sundhed, energi, sikkerhed og it-infrastruktur, og udarbejder løsninger ud fra følgende regelsæt

  • Fokus på løsninger der løser konkrete problemer
  • Udarbejdelse af løsninger i fællesskab med kunderne
  • Løbende samarbejde omkring videreudvikling og vedligehold af løsninger